اخبار و تازه ها

سبک زندگی اثر ژن‌ها در بروز چاقی را کاهش می‌دهد.

خطر ابتلا به چاقی تحت تاثیر دو عامل یعنی ژن‌ها و سبک زندگی قرار دارد. در مطالعه‌ای محققان نشان دادند که خطر ژنتیکی ابتلا به چاقی تحت تاثیر سبک زندگی فرد قرار می‌گیرد.

در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف مرتبط با سبک زندگی مانند رژیم غذایی، سیگار، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، مصرف الکل و فعالیت بدنی بر ژنتیک مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا اطلاعات ژنتیکی و سبک زندگی بیش از ۳۶۰ هزار فرد میانسال در انگلستان ارزیابی شد.

نتایج این مطالعه به وضوع نشان داد محیط و سبک زندگی بر روی ژن‌ها اثر می‌گذارند. به عنوان مثال، اثر عوامل ژنتیکی در کسانی که فعالیت بدنی بیشتری داشتند، کمتر بود. وضعیت اقتصادی – اجتماعی نیز بر عوامل ژنتیکی اثر داشت. خطر ژنتیکی ابتلا به چاقی در کسانی که وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین‌تری داشتند نسبت به افراد با وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالاتر، بیشتر بود.

نکته عملی: حتی در کسانی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به چاقی هستند تغییر سبک زندگی احتمال اضافه‌وزن را کاهش می‌دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید