اخبار و تازه ها

رژیم گرفتن مداوم مانع کاهش وزن است

برای بسیاری از افراد که با هدف کاهش وزن رژیم می‌گیرند پایبندی به رژیم غذایی به طور مداوم و در ۷ روز هفته بسیار سخت و دشوار است. تحقیقات نشان می‌دهد که رژیم گرفتن مداوم ممکن است از کاهش وزن ممانعت کرده و ایجاد یک فاصله کوتاه بین دوره‌های رژیم می‌تواند به کاهش وزن کمک کند.

در این مطالعه ۵۱ مرد مبتلا به چاقی با سن ۲۵ تا ۵۴ سال شرکت کردند. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت ۱۶ هفته مداوم از یک رژیم غذایی کم‌کالری پیروی نمودند. در گروه دوم شرکت‌کنندگان همان رژیم کم کالری را رعایت کردند اما پس از هر ۲ هفته به مدت ۱۴ روز رژیم را رها کرده و کالری دریافتی خود را با هدف ثبات وزن افزایش می‌دادند. سپس مجدداً به مدت ۲ هفته دیگر رژیم غذایی کم‌کالری را رعایت می‌کردند. به طوریکه همانند گروه اول در مجموع ۱۶ هفته رژیم کم‌کالری داشتند.

در انتهای مطالعه مشخص شد که در گروه دوم نسبت به گروه اول میزان کاهش وزن بیشتر بود. نتایج نشان داد ۶ ماه پس از توقف رژیم غذایی کم‌کالری در شرکت‌کنندگان گروه دوم نسبت به گروه اول میزان کاهش وزن حفظ شده ۸ کیلوگرم بیشتر بود.

به اعتقاد محققان کاهش وزن کمتر در افرادی که به طور مداوم رژیم می‌گیرند می‌تواند به علت مکانیسم‌های بیولوژیکی باشد که ناشی از محدودیت کالری است. کاهش دریافت غذا و کالری سبب کاهش متابولیسم در حال استراحت می‌شود که کاهش وزن را سخت‌تر می‌کند. هرچند به گفته محققان لازم است در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.

نکته عملی: وجود ۲ هفته فاصله بین دوره‌هایی که فرد رژیم غذایی کم‌کالری دارد به کاهش‌وزن و حفظ وزن کاهش یافته کمک می‌کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید